Plant HSE Officer

Apply for role
Location Office Sittard (NL)
Sector HSE
Hours 40 hrs/week
Working model Office based
English Dutch

OCI Nitrogen is one of the market leaders in nitrogen fertilizers in Europe and the largest producer of melamine worldwide. Furthermore, OCI is currently one of the few producers of renewable (green) ammonia. When you join the OCI team, you'll have the opportunity to make a difference every day as you build your career. At OCI you can also contribute to a sustainable living environment. Our fertilizer puts food on the table every day. With our melamine we provide sustainable products such as tables, chairs, laminate and cars. You come into contact with our products every day in your daily life without even knowing it! The fact that we consider sustainability to be an important theme is also reflected in our emissions. We continuously invest in the best available technologies to minimize our emissions where possible. These investments make our emissions among the lowest among our global competitors. We have recently been able to add AdBlue to our product portfolio. AdBlue is a solution used in diesel engines to reduce harmful emissions of nitrogen oxides (NOx).

 

What will you be doing as a Plant HSE Officer?

 As an HSE Officer at OCI Nitrogen, you will be responsible for setting up and advising on (process) safety, working conditions and environmental policy. You are an important link in the development, implementation and safeguarding of the HSE policy and the continuous improvement of the HSE culture. In this independent position, you will be involved in creating awareness about the importance of working safely throughout the organization, both in the field of personal safety and in the field of process safety. You will carry out risk analyses, identify potential hazards and develop procedures to minimise them. In addition, you will be involved in drawing up and providing training to employees regarding safety and health guidelines. You will be the main point of contact for HSE-related issues and ensure that all legal requirements are complied with.

In this versatile position, you will work in the day shift and you will be part of an HSEQ team that provides support to the 3 plant units. In doing so, you report directly to the HSEQ Manager.

You recognize yourself in this

 •  Bachelor's degree in a relevant discipline, such as HVK, Environmental Science, Safety Science or Chemical Engineering.
 • Preferably experience as an operator in a chemical plant.
 • At least 3 years of experience in a similar position, preferably in the chemical industry.
 • Thorough knowledge of relevant laws and regulations in the field of safety, health and the environment.
 • Excellent communication skills and the ability to work effectively in a team.
 • Strong analytical skills and an eye for detail.

 

This is what you look for in a job

 • A good salary
 • A social employer.
 • We have a collective pension scheme and health insurance with group discounts.
 • With our wide range of training opportunities, you can always develop further.
 • Cozy, open, informal working atmosphere.
 • Working in a fun and close-knit team.
 • Enough vacation days.
 • Room for new initiatives and ideas.

 

Interested?

If you have any questions regarding this vacancy, please contact our Talent Acquisition Specialist: Simone Jacobs, [email protected] 06 51 28 02 55,

If you don't have any questions, apply now!

OCI Nitrogen is een van de marktleiders op het gebied van stikstofmeststoffen in Europa en de grootste producent van melamine wereldwijd. Verder is OCI momenteel een van de weinige producenten van hernieuwbare (groene) ammoniak. 

Wanneer je lid wordt van het OCI-team, krijg je de kans om elke dag een verschil te maken terwijl je aan je carrière bouwt.

Bij OCI kunt u ook bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Onze kunstmest zet elke dag eten op tafel. Met onze melamine zorgen wij voor duurzame producten zoals tafels, stoelen, laminaat en auto's. Je komt elke dag in je dagelijks leven in aanraking met onze producten zonder dat je het weet! Dat we duurzaamheid een belangrijk thema vinden, zie je ook terug in onze uitstoot. We investeren voortdurend in de best beschikbare technologieën om onze uitstoot waar mogelijk te minimaliseren. Door deze investeringen behoort onze uitstoot tot de laagste van onze wereldwijde concurrenten. Sinds kort kunnen wij ook AdBlue toevoegen aan ons productportfolio. AdBlue is een oplossing die in dieselmotoren wordt gebruikt om schadelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te verminderen.

 

Wat ga je doen als Plant HSE Officer?

 

Als HSE Officer bij OCI Nitrogen sta je voor het inrichten van en het adviseren over het (proces)veiligheids-, arbeidsomstandigheden- en milieubeleid. Jij bent een belangrijke schakel in het ontwikkelen, implementeren en borgen van het HSE-beleid en het continu verbeteren van de HSE-cultuur. In deze zelfstandige functie houd jij je bezig met het creëren van bewustwording over het belang van veilig werken door de gehele organisatie, zowel op het gebied van persoonlijke veiligheid als op het gebied van procesveiligheid. Je voert risicoanalyses uit, identificeert potentiële gevaren en ontwikkelt procedures om deze te minimaliseren. Daarnaast ben je betrokken bij het opstellen en geven van trainingen aan medewerkers met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen. Je bent de belangrijkste contactpersoon voor HSE-gerelateerde vraagstukken en zorgt ervoor dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd.

In deze veelzijdige functie werk je in de dagdienst en ben je onderdeel van een HSEQ team dat ondersteuning geeft aan de 3 plant units. Daarbij rapporteer je rechtstreeks aan de HSEQ Manager.

Je herkent jezelf hierin

 

 • Bachelor in een relevante discipline, zoals HVK, Milieukunde, Veiligheidskunde of Chemische Technologie.
 • Bij voorkeur ervaring als operator in een chemische plant.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de chemische industrie.
 • Gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief in een team te werken.
 • Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.

 

Dit is wat je zoekt in een baan

 • Een goed salaris
 • Een sociale werkgever.
 • We hebben een collectieve pensioenregeling en een zorgverzekering met collectiviteitskortingen.
 • Met ons ruime aanbod aan opleidingsmogelijkheden kun je je altijd verder ontwikkelen.
 • Gezellige, open, informele werksfeer.
 • Werken in een leuk en hecht team.
 • Genoeg vakantiedagen genoeg.
 • Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

 

Geïnteresseerd?

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met onze Talent Acquisition Specialist: Simone Jacobs, [email protected] 06 51 28 02 55,

Als je geen vragen hebt, solliciteer dan direct!

About OCI

Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, OCI N.V. is a leading global producer and distributor of ammonia, fertilizers and methanol products providing fertilizers, lower carbon fuels, and chemical feedstocks to agricultural, transportation, and industrial customers around the world.

We are the largest hydrogen producer and consumer in the Netherlands. We are proud of our long history of reducing our emissions and throughout the whole world sustainable projects are being developed.

OCI operates facilities in Europe, North Africa, the Middle East, and the US and distributes its products worldwide.

Our nitrogen fertilizers are essential for global food security, our fuel solutions help decarbonize road transport and the maritime sector and our chemical products end up in thousands of everyday products. We have approximately 4,100 employees. The company is publicly traded on the Euronext in Amsterdam.