UREAN

UREAN

Een vloeibare meststof die bestaat uit drie verschillende vormen van stikstof: amidestikstof, nitraatstikstof en ammoniumstikstof.

Voordelen van OCI UREAN

  • Vloeibare meststof
  • Efficiënte en nauwkeurige dosering over het hele land
  • 30% stikstof in drie verschillende vormen (amidestikstof, nitraatstikstof en ammoniumstikstof)

Deze verschillende vormen maken de stikstof beschikbaar voor gebruik op het juiste moment voor elk gewas. De snelheid van beschikbaarheid hangt ook af van de bodemtemperatuur en de beschikbare vochtigheid in de bodem, omdat stikstof sneller wordt omgezet bij een hogere temperatuur en vochtigheid in de bodem.

De vloeibare vorm is zeer effectief voor precisielandbouw omdat het zeer dicht bij de plant kan worden gedoseerd.

Waar en hoe wordt UREAN het best gebruikt?

OCI UREAN wordt het best toegepast met een landbouwspuitsysteem of een spike-wheel injector voor de teelt van de meest voorkomende landbouwgewassen.

Abonneer u op e -mailupdates

Subscribe for news and stories about our business, industries, and products.

Bedankt voor het abonneren.

Lines Effect