Nutramon

Nutramon

Een meststof op basis van kalkammonsalpeter (CAN) die geschikt is voor alle landbouwgewassen.

De hoogwaardige korrels zijn hard, homogeen, rond, glad en stofvrij. Hierdoor is Nutramon CAN gemakkelijk te strooien, ook over grote strooibreedten (>50 meter). Bovendien heeft deze veelzijdige stikstofmeststof de laagste CO2-voetafdruk op de markt.

Nutramon close up

Geavanceerde stikstofefficiëntie

Nutramon is een zeer stikstofefficiënte meststof met een bewezen en voorspelbare hoge opbrengst. Nutramon bestaat voor 50% uit nitraatstikstof en voor 50% uit ammoniumstikstof. Deze verhouding resulteert in een snelle opname van nitraten en een langdurige werking in het gewas, evenals een minimaal verlies van stikstof in de bodem en de lucht.

Naast stikstof bevat Nutramon magnesiumoxide en calciumoxide die essentiële voordelen bieden voor de groei en kwaliteit van het gewas.

Voordelen van Nutramon CAN

  • Verhouding tussen ammonium en nitraat (50/50) zorgt voor een hoge stikstofefficiëntie
  • Snelle opname van nitraat door het gewas
  • Minimaal ammoniakverlies
  • Uniforme, harde en ronde korrels
  • Herkenbaar door de oranje korrels
  • Gelijkmatige verspreiding over grote breedtes (>50 meter)
  • Voorspelbaar effect voor goede bemestingsresultaten

"Nutramon is echt een plus voor elk gewas"

Gert-Jan van Dongen, akkerbouwer uit Zeewolde

Abonneer u op e -mailupdates

Subscribe for news and stories about our business, industries, and products.

Bedankt voor het abonneren.

Lines Effect