Duurzame landbouw

De landbouw draagt voor ongeveer 20% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en draagt de gevolgen van de klimaatverandering, waardoor de voedselzekerheid in gevaar komt, met name voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De negatieve effecten van klimaatverandering op wereldwijde voedselsystemen zijn onder andere hogere temperaturen, onregelmatige weersomstandigheden, verschuivende grenzen van agro-ecosystemen, invasieve plagen en gewassen en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden, wat leidt tot lagere gewasopbrengsten, een lagere voedingskwaliteit van de belangrijkste granen en een lagere productiviteit van de veestapel.

OCI Global zet zich in voor wereldwijde voedselzekerheid

Via verschillende programma’s werken we samen met onze klanten over de hele wereld om oogsten te maximaliseren, gewassen te versterken, bodemaantasting te voorkomen, duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en de groei te versnellen om te voldoen aan de stijgende vraag naar voedsel in de wereld. We doen er ook alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten worden gebruikt op een manier die de gezondheid, de veiligheid en zekerheid op het werk en voor het publiek, de biodiversiteit en het milieu beschermt.

Onze werkwijze

We werken actief aan oplossingen om de milieueffecten aan te pakken en de opbrengst in de hele waardeketen te verbeteren door:

De koolstofvoetafdruk van stikstofmeststoffen te verminderen door hernieuwbare basisgrondstoffen en koolstofvastlegging en -opslag

Producten te ontwikkelen die de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen verbeteren om verliezen te beperken en opbrengsten te verhogen

Samen te werken in de hele keten om duurzame intensivering te bevorderen

Waar we mee bezig zijn

Het gebruik van meststoffen is essentieel om opbrengsten te maximaliseren, bodemaantasting te minimaliseren en kooldioxide vast te leggen. Stikstofmeststoffen zijn de belangrijkste voedingsstof voor de groei en ontwikkeling van gewassen. Een bodem van hoge kwaliteit maximaliseert de landbouwopbrengst en zorgt voor gezonde gewassen, die op hun beurt kooldioxide op natuurlijke wijze vastleggen om klimaatverandering tegen te gaan.

De kunstmestproducten van OCI dragen bij aan duurzame landbouw door een effectieve en milieuvriendelijke bron van stikstof te leveren.

We geven landbouwers voorlichting over het toedienen en opslaan van meststoffen via ons digitale landbouwaanbod, waaronder de NutriNorm agronomiewebsite www.nutrinorm.nl en twee applicaties die speciaal voor landbouwers zijn ontwikkeld:

Met behulp van deze hulpmiddelen kunnen onze klanten ervoor zorgen dat de meststofkwaliteit gehandhaafd blijft door correcte opslag, producten correct mengen, ervoor zorgen dat de strooi-instellingen correct zijn voor een maximale gelijkmatige bemesting, de optimale afgifte van meststoffen berekenen, het weer nauwkeurig volgen en 24/7 toegang krijgen tot de ondersteuning die ze nodig hebben.

We hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve producten die de opbrengst van gewassen verbeteren en tegelijkertijd het milieu minder belasten.

Onze conventionele stikstofmeststofproducten bieden dankzij hun kwaliteit optimale voeding voor gewassen, wat resulteert in minder stikstofverlies en hogere gewasopbrengsten.

We ontwikkelen ook meststoffen met urease- en/of nitrificatieremmers, die tot de meest betrouwbare manieren behoren om de uitstoot van N2O tijdens veldtoepassingen te verminderen. Dit is cruciaal omdat N2O bijdraagt aan meer dan 50% van de broeikasgasemissies in de stikstofmeststofwaardeketen.

Dynamon, een geïntegreerde stikstof-zwavelmeststof die een verhoogde stikstofefficiëntie bevordert, is nu beschikbaar als onderdeel van onze productportefeuille.

Onjuiste bemestingspraktijken kunnen leiden tot het verlies van voedingsstoffen naar het milieu. Als deze voedingsstoffen niet worden vervangen, zal de gezondheid van de bodem afnemen en uiteindelijk leiden tot bodemdegradatie.

We werken samen met brancheorganisaties om boeren te informeren over het gebruik en de opslag van meststoffen, bieden digitale hulpmiddelen en moedigen duurzame landbouw aan. In Europa en de VS ondersteunen we het 4R Nutrient Stewardship-programma via ons lidmaatschap van The Fertilizer Institute (TFI).

Toepassing van Lower Carbon Nutramon® om koolstofarme tarwe en bloem te produceren resulteert in een reductie van ongeveer 14% op de levenscyclus van de koolstofvoetafdruk van een stokbrood. Als je die impact over meerdere voedselketens en locaties meetelt, is het potentieel enorm. En het toepassen van Nutramon met een lagere koolstofuitstoot als meststof heeft een zeer marginale kostprijs op veevoer en goede producten. De extra kosten voor de productie van een stokbrood met tarwe die is geteeld met Nutramon met een lager koolstofgehalte bedragen bijvoorbeeld €0,0028, wat betekent dat de extra kosten voor de consument bijna nihil zijn.

Berekening door OCI Global van de marginale kosten van wieg tot detailhandel voor de consument van het gebruik van Lower Carbon Nutramon ten opzichte van grijze Nutramon, verder gelijk.

Abonneer u op e -mailupdates

Subscribe for news and stories about our business, industries, and products.

Bedankt voor het abonneren.

Lines Effect